Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, verkoop tussen B-naturall beautysalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard.

2. Afspraken & annuleringen

Wanneer de cliënt de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de cliënt zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 voor aanvang van gemaakte afspraak dit door te geven aan B-naturall beautysalon. Indien de cliënt de afspraak niet of niet tijdig annuleert, mag de schoonheidssalon hiervoor het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer cliënt te laat op de geplande afspraak verschijnt, zal de schoonheidssalon bij meer dan 5 minuten de afgesproken behandeling inkorten waarbij wel het volledige behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de cliënt 15 minuten of meer te laat op de geplande afspraak verschijnt, kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en hiervoor wel het volledige behandeltarief in rekening brengen.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Bereikbaarheid

Tijdens behandelingen wordt in de schoonheidssalon geen inkomende telefoongesprekken aangenomen. Indien de schoonheidssalon niet telefonisch bereikbaar is, kan de cliënt B-naturall beautysalon benaderen via email, sms, whats App of doormiddel van inspreken op de voicemail, spreek dan wel uw telefoonnummer in. Er wordt zodra het mogelijk is contact met u opgenomen. Per email, contactformulier via de website, sms of whats App heeft de voorkeur.

B-naturall beautysalin heeft geen wachtkamer. Er wordt daarom verwacht van de cliënt pas te verschijnen op de afgesproken tijd. Indien de cliënt eerder arriveert en de schoonheidsspecialiste nog bezig is met een behandeling, dient de cliënt te wachten tot aan het afgesproken tijdstip.

4. Betaling

Alle prijzen van de behandeling staan vermeld op de website van B-naturall beautysalon. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. In de schoonheidssalon kan er contant of per bankoverschrijving worden betaald. In overleg is betalen op factuur ook mogelijk.

Indien de cliënt een factuur wenst betreffende behandeling of bij aankoop van producten, dient de cliënt dit zelf aan te geven.

Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig na uitgiften datum. Cadeaubonnen zijn in te wisselen voor een behandeling of producten in de salon. Restitutie is niet mogelijk. De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contanten of tegoeden.

5. Persoonsgegevens & privacy

Bij bezoek aan B-naturall beautysalon zal de persoonsgegevens van de cliënt worden genoteerd. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden behandeld door de schoonheidssalon volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen niet verkocht of verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van cliënt.

6. Geheimhouding

Voor alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling is de schoonheidsspecialiste verplicht tot geheimhouding. Deze informatie geldt als vertrouwelijk en vervalt alleen indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijk informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

B-naturall beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding niet is doorgegeven aan de schoonheidsspecialiste. B-naturall beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & diefstal

Wanneer de cliënt schade aanbrengt aan meubilair, apparatuur of producten, dan heeft de schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding te eisen van de cliënt. Bij diefstal wordt er ten alle tijden aangifte gedaan bij politie.

9. Garantie

B-naturall beautysalon geeft geen garantie op producten wanneer:

De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten gebruikt heeft.
De cliënt de adviezen voor thuisgebruik niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wilt retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt. Er wordt geen geld terug gegeven, de cliënt kan een ander product uitzoeken voor dezelfde waarden als het geretourneerde product.

10. Klachten

Wanneer de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, dient de cliënt deze klacht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vijf dagen schriftelijk en aangetekend te melden aan de schoonheidssalon. De schoonheidssalon dient daarna binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Er zal door de schoonheidssalon altijd naar een goede, reële oplossing gezocht worden, wanneer een klant gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt schriftelijk kenbaar is gemaakt dat de behandeling zinloos is geworden.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen B-naturall beautysalon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand gekomen van de overeenkomst.

12. Nieuws

Bij mailing wordt uw mailadres opgenomen in onze mailingslist. Hierdoor wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes, acties en aanbiedingen. Om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief als spam wordt gemarkeerd, is het van belang dat u ons mailadres info@bnaturall.nl en/of bnaturall.beautysalon@gmail.com aan uw contacten toevoegt. Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk indienen.

Wordt tevens ook lid van de facebookpagina om ook op te hoogte gehouden te worden.